Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Raad akkoord met Waterplan 2017-2020

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | April | Raad akkoord met Waterplan 2017-2020

Raad akkoord met Waterplan 2017-2020

Geplaatst: 20-4-2017

Leefbaarheid, ecologie, beleving en voorlichting staan centraal

De gemeenteraad ging vorige week akkoord met het gemeentelijk waterplan 2017-2020. Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente en Wetterskip Fryslân.

Waterplan
Het nieuwe waterplan bevat de visie voor de langere termijn op het gebied van duurzaam en integraal waterbeheer. Leefbaarheid, ecologie, beleving en voorlichting staan daarbij centraal. Om de visie concreet te maken bevat het plan ook een programma van maatregelen. De gemeente  stelde het plan op samen met inwoners via een buurtopdracht. Ook  it Fryske Gea, de Friese Milieufederatie, VAC Oost Fryslân, HSV Voorwaarts, Naturij en de wijkraad van de Trisken leverden kennis en ideeën aan die in het waterplan zijn verwerkt.

Maatregelen
De maatregelen in het plan richten zich op verschillende vlakken van waterbeheer. Een daarvan is grondwateranalyse. Geplande acties op dit gebied zijn onder andere de aanpak van grondwaterproblemen in de gemeente en de opvang van regenwater in verschillende Drachtster wijken. Verder maakten we een 'hittestresskaart'. Dit  helpt ons inzichtelijk te maken waar de verhouding verharding-groen scheef is, waardoor bij zomers weer de temperatuur in dit gebied zorgt voor teveel hitte. Door verharding te vervangen door groen kunnen we dit effect terugdringen. Daarnaast doen we mee aan de landelijke actie "Operatie Steenbreek" om bewoners te stimuleren om de tuinen zo groen mogelijk in te richten. Andere maatregelen in het nieuwe waterplan zijn de aanleg van natuuroevers, de aanleg van vegetatiedaken op openbare gebouwen plus een stimuleringsregeling voor particulieren en bedrijven, nieuwe drinkwatertappunten om het drinken van water (onder jongeren) te stimuleren, aanleg vissteigers, versterken waterbeleving Naturij en de aanleg van waterbeleefroutes.
De gemeente gaat de komende jaren  in totaal € 1.385.000 investeren. Verder draagt het Wetterskip Fryslân € 293.000 bij en komt er € 43.000 vanuit andere organisaties.

 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn