Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Cultuurhistorisch jaar 2017 kan beginnen

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | April | Cultuurhistorisch jaar 2017 kan beginnen

Cultuurhistorisch jaar 2017 kan beginnen

Geplaatst: 11-4-2017

College trekt € 40.000 uit en diverse fondsen dragen bij

Het college heeft besloten om € 40.000 uit te trekken voor het cultuurhistorisch jaar 2017. Met deze subsidie kan het jaar dat de titel 'Roerige tiden yn Smellingerlân' kreeg, van start. Naast het college hebben meerdere fondsen een financiële bijdrage geleverd. Initiatiefnemers zijn Smelne's Erfskip en de gemeente.

Het cultuurhistorisch jaar 2017 is alweer het zesde op rij dat Smelne's Erfskip en gemeente organiseren. Bij het zoeken naar een thema is geprobeerd aansluiting te vinden bij Dada en De Stijl waarvoor in 2017 veel aandacht is. Het tegendraadse dat terugkomt in beide stromingen was aanleiding om te onderzoeken hoe tegendraads Smallingerland in het verleden was. De aanwezige onrust, de opstand het verzet en de veranderingen waren aanleiding om het jaar de titel 'Roerige tiden yn Smellingerlân' te geven.

Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers of -organisaties. Het doel is om zoveel mogelijk doelgroepen kennis te laten maken met de roerige tijden van weleer. Onrust, opstand, verzet en verandering zijn thema's die steeds terugkomen. Dat kan op velerlei gebied zijn. Een belangrijke is de muziek, gezien de lokale historie. Op de agenda dan ook meerdere muzikale optredens. Extra aandacht verdient het iepenloftspul De Omkearde Staking in Houtigehage. Het verhaal van een aantal werkloze dorpelingen die, terwijl het hen verboden was, aan de slag ging met het ontginnen van de Parkwyk. Verder staan op de agenda van Roerige tiden yn Smellingerlân onder andere een scholenproject, lezingen en een filosofieavond.

De kalender van het cultuurhistorisch jaar vindt u in de rechterkolom.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn