Tijdelijke stremming Sydwende

Aanstaande maandag 19 augustus start de firma Van der Wiel met herstraatwerkzaamheden in het Drachtstervaartplan. De aansluiting vanaf de Lauwers naar de Sydwende wordt ook opnieuw gestraat. De kruising met de Sydwende en de Jelle Plantingstraat wordt steeds voor de helft aangepakt, zodat het verkeer van en naar de Sydwende om deze werkzaamheden heen kan rijden. Het verkeer wordt omgeleid over de Jelle Plantingstraat. Als de andere helft van de kruising wordt aangepakt kan het verkeer weer via de aansluiting naar de Lauwers rijden. Bewoners kunnen steeds met de auto thuis komen.

De werkzaamheden duren tot 6 september.