Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Gemeenteraad

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Gemeenteraad

Gemeenteraad

Werkwijze van de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt beslissingen die u aangaan. Vergaderingen vinden om de week plaats op dinsdag. U bent van harte welkom. Ook kunt u thuis de vergaderingen live volgen via deze website of na afloop terugkijken. Zoekt u een specifieke vergadering? Of live een vergadering volgen? Kijk dan bij 'Vergaderingen en stukken' (zie rechter kolom).

De werkwijze in het kort
Vergaderingen van de gemeenteraad kennen de volgende rondes:
• Een informatieve ronde: 'De Ronde Tafel'
• Een meningsvormende ronde: 'Het Debat'
• Een besluitvormende ronde: 'Het Besluit'

Korte toelichting op deze rondes:
• Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk door anderen informeren over bepaalde onderwerpen. Daarvoor nodigt de raad zelf inwoners en organisaties uit, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden.
• Bij Het Debat zitten alleen raadsleden aan tafel. De  politiek is dan aan zet en de raad vormt zich een mening over verschillende onderwerpen. De informatie uit de Ronde Tafel wordt daarin meegenomen.
• Vervolgens is de ronde van Het Besluit en worden tal van besluiten genomen.

Het is niet zo dat een onderwerp op één en dezelfde avond alle rondes doorloopt. Een onderwerp komt meestal op verschillende avonden, in de verschillende rondes aan bod. Daardoor hebben de fracties in de raad tijd om over de ingebrachte informatie na te denken.

Wilt u meer weten?
Kijk dan in de rechter kolom bij "lees verder". Hier vindt u onder andere:
- een overzicht van manieren waarop u in gesprek kunt met de raad
- meer informatie over de griffie. Zij helpen u graag verder