Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Economie in Smallingerland

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Economie

Economie in Smallingerland

Informatie voor ondernemers

 

Drachten heeft in de jaren zestig een groeispurt meemaakte door de komst van Philips en groeit nog steeds door de strategische ligging in de A7-zone. Het is sociaal-economisch gezien de sterkst groeiende regio in Noord-Nederland. De voorzieningen en de ruime (vaak gratis) parkeergelegenheid maken Drachten een aantrekkelijk centrum voor een regio van zeker 150.000 mensen.

Drachten noordelijk centrum van innovatie

Ruim 40% van alle private investeringen voor innovatie in Noord-Nederland wordt besteed in Drachten. En er zijn meer dan 850 werknemers werkzaam in Research en Development in onze gemeente. In maart 2012 is het Innovatiecluster Drachten officieel van start gegaan. Deelnemers aan dit Cluster zijn Philips, BD Kiestra, Neopost, Norma IMS, Delta Instruments en Variass. Andere innovatieve bedrijven hebben inmiddels ook interesse getoond en zullen zich naar verwachting aansluiten.

Het doel van het Innovatiecluster Drachten is het delen van kennis, zowel op technisch gebied, als op HRM en inkoop. Ook wordt er samenwerking met opleidingsinstituten gezocht om opleiding en praktijk zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Werkgelegenheid

Onze werkgelegenheid bestaat uit een kleine 25.000 voltijdse banen (meer dan 15 uren per week). Als we daar de deeltijdbanen (minder dan 15 uren per week) bij tellen, komen we op een totaal van bijna 30.000 banen in onze gemeente. In de afgelopen periode waren de gezondheids- en welzijnszorg samen met het onderwijs de grootste groeiers. Daling zagen we in de sector industrie- en delfstoffenwinning en in de zakelijke dienstverlening.

Werkloosheid

De gemeente Smallingerland voert een actief beleid om werkloosheid terug te dringen. Onder meer door re-integratietrajecten, samenwerking met Smallingerlandse werkgevers (project Werkinzicht) en het bevorderen van samenwerking tussen instanties. Ook nemen we maatregelen om de lokale economie een krachtige impuls te geven ("De Stimulerende Invalshoek").  Op de website van de UWV vindt u maandelijks de laatste cijfers.