Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Zorg

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Welzijn en zorg | Zorg

Zorg

Alles over Wmo, huishoudelijke hulp, enz.

Begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer

Sinds 2015 kunt u via de oude regelingen van de AWBZ geen gebruik meer maken van begeleiding bij u thuis (extramurale begeleiding), dagbesteding,  kortdurend verblijf en vervoer naar de dagbesteding. De gemeente is vanaf dan verantwoordelijk voor deze taken. De gemeente krijgt hiervoor minder geld (ongeveer 75% van het huidige budget). Als u in een instelling verblijft met een AWBZ-indicatie voor verblijf of een Zorgzwaartepakket (ZZP) dan krijgt u niet met deze veranderingen te maken. 
Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen in de rechterkolom of op de website Hoeverandertmijnzorg.nl.

Voor zorgaanbieders van begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer

De gemeente heeft een inkoopmodel ontwikkeld voor de gemeente Smallingerland waarin samenwerking, keuzevrijheid en zorgcontinuïteit centraal staan. De notitie over dit model is hier te lezen. Zie kolom rechts bij Inkoopprocedure begeleiding. De contracten hebben een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging van tweemaal één jaar. De uitkomst van de contractering is weergegeven in de bijlage. Kijk bij Inkoopprocedure begeleiding: Overzicht uitvoerders gemeente Smallingerland.

Hulp bij het huishouden

Alleen mensen die het echt nodig hebben en zelf niet kunnen betalen krijgen hulp bij het huishouden. De gemeente krijgt hiervoor minder geld (60% van het huidige budget). In het collegeprogramma 2014 – 2018 is hierover het volgende opgenomen: "De gemeente zet in op een beweging waarin wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Inzetten op langer thuis wonen en meer gebruik maken van eigen mogelijkheden en het eigen netwerk. Vertrouwen op eigen kunnen en vertrouwen op anderen in de naaste omgeving. Met een andere keuze voor het verstrekken van lichthuishoudelijke hulp zetten we hierin een eerste stap. We stoppen met het vergoeden van licht huishoudelijk werk tot en met 3 uur in de week (de zogenaamde categorie HH1). Mensen kunnen voor deze hulp een beroep doen op de bijzondere bijstand. Voor mensen die meer dan 3 uur in de week deze huishoudelijke hulp ontvangen, verandert er, ongeacht het inkomen, niets."

Persoonlijke verzorging

De persoonlijke verzorging is de verantwoordelijkheid van uw zorgverzekeraar. Alleen mensen die begeleiding nodig hebben bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen krijgen deze ondersteuning van de gemeente. Deze persoonlijke verzorging is dan onderdeel van de begeleiding individueel.

Persoonsgebonden budget

Bij het verstrekken van individuele voorzieningen blijft het recht op een persoonsgebonden budget in de Wmo bestaan, maar wel onder strikte voorwaarden.

Contact

Bent u cliënt bij de Wmo en heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw consulent bij het Wmo-loket van de gemeente via 088 – 50 65 400.