Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Werk en participatiewet

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Zorg, jeugd en werk | Werk en participatiewet

Werk en participatiewet

Meer mensen aan de slag.

De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan de slag te krijgen, vooral ook mensen met een arbeidsbeperking.

Voor wie geldt de Participatiewet?

Personen die op 31 december 2014 een uitkering hadden op grond van de Wajong of een dienstverband hebben op grond van de Wsw, vallen niet onder de Participatiewet. Zij behouden hun rechten op grond van de Wajong en de Wsw. Per 1 januari 2015 is de Wajong uitsluitend van toepassing op jongeren die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn en is instroom in de Wsw niet meer mogelijk. Jongeren met een arbeidsbeperking die wel arbeidscapaciteit hebben vallen per 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering. Namelijk: het bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving, bij voorkeur door te werken. Om dit te bereiken bieden we onder andere opleidingen en trainingen aan. Voor de financiering van deze projecten heeft de gemeente Smallingerland een beroep gedaan op geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel of mail de gemeente.

ESF logo
(logo ESF)