Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Griffie

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Gemeenteraad | Griffie

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie.

De griffie ondersteunt de raad bij haar taken en werkzaamheden: 
- is centraal aanspreekpunt voor de raad;
- bereidt vergaderingen voor;
- is verantwoordelijk voor notulering. 

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. Bij raadsonderzoeken (enquêtes) biedt de griffie ondersteuning.

U kunt bij de griffie aankloppen als u iets wilt weten over de gemeenteraad of wanneer u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van het spreekrecht.

De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.

Vragen? 
Griffier Gert-Jan Fokkema of één van de griffiemedewerkers kunnen u helpen. Zij zijn te bereiken via telefoon 0512-581234 of via e-mail griffie@smallingerland.nl.