Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Cultuur en recreatie

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Cultuur en recreatie

Cultuur en recreatie

De gemeente Smallingerland draagt kunst een warm hart toe. Kunst is uiteraard te vinden in de diverse musea, maar ook in allerlei openbare ruimtes. Vele kunstenaars stellen in de zomermaanden hun atelier open voor publiek.

Drachten is een creatieve en moderne werkstad. Al een paar jaar doet de gemeente er van alles aan om het culturele imago van Drachten een gezicht te geven.

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2016 de cultuurnota 'Leven met Cultuur, Libje mei Kultuer' vastgesteld. De cultuurnota is vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Deze nieuwe nota volgt op de vorige die de titel 'Meemaken' kreeg. Dat was destijds het startsein om steviger in te zetten op culturele ontwikkeling. Met deze nieuwe cultuurnota borduren we daarop voort. De gemeente gaat inzetten op zeven ambities:

1. de identiteit van Smallingerland is zichtbaar en voelbaar in de openbare ruimte;

2. elk kind in Smallingerland komt in aanraking met cultuur, zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs. Elk kind krijgt de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen;

3. meer mensen doen mee aan of bezoeken culturele activiteiten: cultuurparticipatie;

4. er worden maatschappelijke doelen bereikt met cultuur (het bevorderen van sociale cohesie, duurzaamheid en zorgvraagstukken);

5. nieuwe cross-overs, experimenten en producties van talenten verrijken Smallingerland;

6. er is veel aandacht voor erfgoed in Smallingerland en

7. de creativiteit die er is in Smallingerland inzetten voor innovatie en duurzame ontwikkeling.

De nieuwe cultuurnota is samen met het culturele, maatschappelijke en ondernemende veld ontwikkeld. Onder het motto "ontmoeten, verbinden en ontwikkelen" zullen de zeven ambities verder met dit veld worden uitgewerkt.

Drachtenwiljemeemaken.nl

In en bij het Drachtster centrum wordt op veel plaatsen verbouwd. Natuurlijk moet het wel leuk blijven om Drachten te bezoeken ondanks alle overlast die dat oplevert. Drachten wil je meemaken! is de naam van de campagne van de gemeente om Drachten een herkenbaarder cultureel gezicht te geven. Daarbij hoort de website Drachtenwiljemeemaken. Dat is een site die de leden helemaal zelf kunnen (mee)maken: evenementen toevoegen, zelf foto's en filmpjes op de site zetten, weblogs maken en een eigen Drachtster vriendennetwerk maken. Drachtenwiljemeemaken.nl is er voor Drachtsters en door Drachtsters.

Uitindrachten.nl

De gemeente Smallingerland heeft samen met een aantal lokale toeristische ondernemers een eigentijdse 'VVV-gids' op internet gezet. De website Uitindrachten geeft veel informatie over waar kan ik overnachten of een hapje eten? Maar ook; wat is er in Drachten en omgeving te doen, waar kan ik een bootje huren of welke fietsroutes zijn beschikbaar? Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden bij deze site door een profiel aan te maken. Vervolgens kan men bedrijfsgegevens invullen, foto's publiceren en bezoekers wijzen op nieuwtjes of acties.