Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Bouwen en verbouwen

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Over vergunningen en andere bouwzaken.

U wilt bouwen of verbouwen. U hebt mogelijk een vergunning nodig. Die check kunt u alvast doen in het Online Omgevingsloket. Ook als u vergunningsvrij mag bouwen, moet u voldoen aan bouwtechnische eisen. Deze eisen hebben betrekking op veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Ze staan in het Bouwbesluit.

Eerst uw plannen laten toetsen? Stel u hebt een omgevingsvergunning nodig en u wilt eerst weten of uw plannen aan het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand voldoen. Of u weet al dat uw plan afwijkt en u wilt weten of de gemeente toch medewerking wil verlenen? Vraag dan een voorlopige beoordeling aan of dien een schetsplan in. Dat kost u niets.

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?
De aanvragen toetst de gemeente aan het de gemeentelijke bouwverordening, bestemmingsplan, gemeentelijk beleid, de welstandsnota of een beeldkwaliteitsplan en het Bouwbesluit.

Wat zijn de kosten?
De kosten hangen af van het werk dat u wilt uitvoeren. De kosten per activiteit (bijvoorbeeld: bouwen, slopen, kappen, aanleg, etc.) vindt u in de legesverordening.

Via de linkjes onder Lees verder kunt u al deze informatie vinden. U vindt er ook een overzicht van de actuele bouwprojecten van de gemeente.
Uiteraard kunt u met vragen ook gewoon bij de gemeente terecht.