Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Bestemmingsplannen

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Er zijn bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen. Bijna alle bestemmingsplannen zijn online te bekijken.

In een bestemmingsplan wordt bepaald wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.  
In een beeldkwaliteitplan worden niet-ruimtelijke aspecten bepaald. Het laat zien hoe toekomstige bebouwing eruit moet komen te zien. Het gaat bijvoorbeeld om kleuren van gevels en daken of de vorm van het dak.

Bijna alle bestemmingsplannen van de gemeente Smallingerland kunt u online raadplegen via Planviewer (klik op de kaart onder op de pagina).  Klik hier om te zien hoe het programma werkt

In de kolom rechts vindt u:

  • Bestemmingsplannen nu ter inzage: een overzicht van de plannen waarop u nog kunt reageren.
  • Bestemmingsplannen in procedure: een overzicht van plannen die eerder ter inzage hebben gelegen. De reactietermijn van deze plannen is al verlopen.
  • Bestemmingsplannen onherroepelijk: de niet-digitale plannen zijn in pdf beschikbaar.

Bestemmingsplannen die ter inzage liggen kunt u op werkdagen kosteloos inzien op het gemeentehuis, op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur. Als u er zeker van wilt zijn dat er een medewerker beschikbaar is om een toelichting te geven, dan is het handig om eerst een afspraak te maken.