Herinrichting Torenstraat

Laatste update: 13 september 2021

De herinrichting van de Torenstraat is onderdeel van de opknapbeurt van het centrum van Drachten. Daarmee verbeteren we het openbaar gebied, de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid in het centrum.

Gebied

In het ontwerp worden de Torenstraat, de kruising Vogelzang, het parkeerterrein Oosterstraat en de Houtlaan aangepakt. We kijken nog naar de mogelijkheid om de aansluiting op de Kaden toe te voegen aan het project.

Brainstormsessies met omwonenden

In 2018 en 2019 zijn een aantal themabijeenkomsten geweest. Samen met omwonenden, ondernemers en belanghebbenden hebben we daarin de belangrijkste punten van het ontwerp bepaald. We hebben de inbreng en ideeën uit deze bijeenkomsten verwerkt in het ontwerp.

We kijken nog naar de mogelijkheid om de aansluiting op de Kaden toe te voegen aan het project. In november 2021 staat er een bijeenkomst voor direct omwonenden in de planning. Daarin kijken we naar mogelijke oplossingen voor de kruising Torenstraat-Drift-Kaden.

Planning

We verwachten in de zomer van 2022 te beginnen met de uitvoering. Of dat haalbaar is, hangt af van onder andere de technische voorbereidingen, zoals bodemonderzoeken, en de definitieve tekeningen. Daarna volgt een aanbestedingsprocedure voor aannemers.

Uitvoering duurt 4 tot 6 maanden

De uitvoering duurt ongeveer 4 tot 6 maanden. Dit zorgt voor omwonenden en het verkeer voor overlast. Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken.

Documenten

Bekijk de laatste versie van de ontwerpen: