Zitting hoofdstembureau: vaststellen verkiezingsuitslag

Openbare bekendmaking: zitting hoofdstembureau vaststelling uitkomst Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021.

De voorzitter van het hoofdstembureau, kieskring 2 (Fryslân), maakt bekend, dat er op maandag 22 maart 2021 om 10.00 uur in het Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden, een openbare zitting van het hoofdstembureau plaatsvindt, waarin de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen van maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021 in kieskring 2 (Fryslân) wordt vastgesteld en bekendgemaakt.

De zitting is live te volgen via de stream van de gemeente Leeuwarden.

Het is ook mogelijk om fysiek bij de zitting aanwezig te zijn. Vanwege de geldende maatregelen rondom corona kan zeer beperkt publiek in de zaal aanwezig zijn. Als er geen personen meer in de raadszaal kunnen worden toegelaten kan men in een andere zaal via een livestream meekijken.

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen de uitkomst van de verkiezingen. Dit kan voor- of tijdens de zitting van het hoofdstembureau. Bezwaar kan vooraf worden ingediend via mail of het insturen van een kort filmpje naar verkiezingen@leeuwarden.nl. Vermeld in de onderwerpregel: bezwaar.

Bezwaar indienen tijdens de zitting van het hoofdstembureau kan fysiek in het Stadhuis of (bij voorkeur) digitaal. In dat geval kunt u voor of tijdens de zitting een mail sturen aan verkiezingen@leeuwarden.nl. Zet in uw mail een korte omschrijving van het bezwaar en dat u ervoor kiest dit tijdens de zitting toe te lichten. Vermeld in de onderwerpregel: bezwaar.

Om digitaal uw bezwaar in te dienen of toe te lichten moet u de app MSTeams op uw laptop of ipad hebben geïnstalleerd. Als u geen MSTeams heeft dan kunt de software downloaden. U kunt vervolgens via Teams deelnemen aan de zitting door middel van een link die u van de gemeente krijgt toegestuurd (dit is nadat u zich heeft aangemeld via mail)

Plaats:           Leeuwarden

Datum:          donderdag 4 maart 2021

De voorzitter, 

Mr. Sybrand van Haersma Buma