Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 kiezen wij als Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. Het verkiezingsproces loopt net wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Maatregelen tegen verspreiding van corona

Belangrijkste maatregelen in de stembureaus:

 • Mensen die tot een risicogroep behoren of het spannend vinden om te stemmen, kunnen ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart stemmen in 4 speciale stembureaus
 • Als u klachten heeft of mogelijk besmet bent met Covid-19, dan mag u het stembureau niet betreden. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen. 
 • Het is verplicht om een mondneuskapje te dragen in het stembureau
 • Voordat u gaat stemmen, krijgt u een aantal vragen over uw gezondheid. Kunt u niet alle vragen met 'Nee'  beantwoorden, dan mag u niet persoonlijk stemmen. Machtig dan een andere kiezer om uw stem uit te brengen
 • De stemlokalen richten we zo in dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Deze houdt de coronaregels in de gaten
 • U laat uw identiteitsbewijs bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doet u door uw identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden
 • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. In sommige stembureaus krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat ze daarna mee naar huis mogen nemen

Speciale maatregelen voor risicogroepen:

 • Als u 70 jaar of ouder bent op de dag van stemming, krijgt u een stempluspas thuisgestuurd. Hiermee kunt u in het stemlokaal of per brief stemmen
 • In 4 stembureaus in onze gemeente kunnen kiezers al op maandag (15 maart) en dinsdag (16 maart) stemmen. Deze stembureaus zijn met name bedoeld voor risicogroepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30 uur tot 21.00 uur.
 • In een aantal zorginstellingen kunnen (alleen) de personen die in zorginstellingen verblijven en het personeel van die instellingen stemmen

Stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart

Als u tot een risicogroep behoort, omdat u oud bent of een zwakkere gezondheid heeft, dan kunt u ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart stemmen in de 4 speciale stembureaus. Ook als u het spannend vindt om te stemmen in verband met corona, mag u natuurlijk op maandag en dinsdag komen stemmen. 

 • Het gemeentehuis (Gauke Boelensstraat 2, Drachten)
 • MOS - Brede School De Drait (Flevo 190, Drachten)
 • Sportcentrum Drachten (Leerweg 3, Drachten)
 • Tennisvereniging Drachten (Folgeren 10a, Drachten)

De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Stembureaus

Er zijn 25 stembureaus in onze gemeente waar u op woensdag 17 maart kunt stemmen. U kunt zélf kiezen. Er zijn 4 speciale stembureaus die óók op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart open zijn. Deze stembureaus zijn met name bedoeld voor risicogroepen. Bekijk de lijst met stembureaus.

Stempas en kandidatenlijst

U krijgt als kiezer uiterlijk voor 3 maart - op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u als kiezer in elk stembureau binnen onze gemeente stemmen. U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs en een mondkapje. Dit mag een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Bent u niet in staat om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

U kunt geen vervangende stempas meer aanvragen. 

Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u deze documenten ook thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van de stembureaus. 

Dit neemt u mee

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Stempas
 • Mondneuskapje
 • Eventuele volmachten (als u voor iemand anders de stem uit moet brengen)

Stempas kwijt of verloren

Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas verloren, kont u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kon zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moest vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur bij ons binnen zijn. Om er zeker van te zijn dat deze voor 17.00 uur bij ons binnen is kon u deze het beste uiterlijk woensdag 10 maart op de post doen. Nog beter is een mondelinge aanvraag te doen. Dit kon tot uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur. Maak hiervoor een afspraak bij ons. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.