Stemmen vanuit het buitenland

Als u tijdelijk verblijft in het buitenland of u woont in het buitenland, dan kunt u per brief stemmen. U regelt de aanvraag om via brief te mogen stemmen via gemeente Den Haag.

U bent tijdelijk in het buitenland

Bent u op 17 maart 2021 tijdelijk in het buitenland en wilt u wel zelf stemmen? U kon t/m 17 februari 2021 een aanvraag indienen om per brief te stemmen. 

U woont in het buitenland

Laat u dan registreren bij de gemeente Den Haag. U krijgt de documenten waarmee u kunt stemmen bij elke verkiezing automatisch per post. Meer informatie over de registratie en het aanvragen van een briefstembewijs staat op de website van de gemeente Den Haag