Iemand voor u laten stemmen

Als u als kiezer niet zelf kunt stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren, namelijk door de achterkant van uw stempas in te vullen of door een schriftelijke volmacht aan te vragen. Het verschil zit in of u iemand uit onze gemeente of iemand uit een andere gemeente wil machtigen om voor u te stemmen. 

Volmacht aan een kiezer in eigen gemeente 

Om iemand een volmacht te geven die in dezelfde gemeente woont, vult u de achterkant van de stempas in. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U vult de gegevens in en de gemachtigde en u tekenen allebei. 
Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van u. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht ook uw identiteitsbewijs op smartphone of tablet laten zien in het stembureau. 

Volmacht aan een kiezer uit andere gemeente

Om iemand voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont, heeft u een schriftelijke volmacht nodig. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u het volmachtformulier naar de gemeente. Dit formulier moest uiterlijk 12 maart bij ons binnen zijn. Diegene die u machtigt én u vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. 

  1. Download het volmachtformulier (u kunt het formulier niet meer downloaden)
  2. Vul uw gegevens in
  3. Print deze uit, onderteken allebei het formulier, zowel u als de gemachtigde
  4. Stuur het formulier naar ons op: Gemeente Smallingerland, afdeling Verkiezingen (Gauke Boelensstraat 2 | 9203 RM Drachten).

Maximaal 3 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag bij de komende Tweede Kamerverkiezing maximaal 3 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstemmen alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.

Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs

Geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee, denk dan aan het volgende. Schrijf op het kopie:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop u de kopie afgeeft
  • streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strooknummers onderaan

Stemmen in Smallingerland

Wat u verder nog moet weten over de Tweede Kamerverkiezingen in Smallingerland