Sportfonds Smallingerland maakt sporten voor iedereen financieel toegankelijk

Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Toch hebben veel inwoners van de gemeente Smallingerland te weinig geld om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Voor kinderen tot 18 jaar bestaat al jaar en dag het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op donderdag 10 juni is het Sportfonds Smallingerland gelanceerd. Dit fonds neemt de financiële drempel weg voor inwoners vanaf 18 jaar. 

Tijdens de lancering hees wethouder Felix van Beek de officiële vlag bij het gemeentehuis. De buurtsportcoaches van Sportbedrijf Drachten gingen samen met Folkert-Hans op zijn muziekfiets door het centrum van Drachten om het Sportfonds Smallingerland onder de aandacht te brengen. 

Het budget voor het Sportfonds Smallingerland komt uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Smallingerland. Het Sportakkoord wil iedereen motiveren om te sporten of te bewegen, zeker nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Het uitgelezen moment om Sportfonds Smallingerland te lanceren. Voor alle inwoners van Smallingerland van 18 jaar of ouder die het financieel niet lukt om te sporten, biedt het Sportfonds de helpende hand. 

Op de website www.sportfondssmallingerland.nl kunnen inwoners zich aanmelden. De sportcoaches van het Sportbedrijf zijn het aanspreekpunt en gaan met de aanvrager in gesprek. Met dit lokale fonds gaat het geld rechtstreeks naar de inwoners zodat zij zich aan kunnen sluiten bij sportverenigingen binnen de gemeente. De sportverenigingen staan te springen om na alle beperkingen weer (nieuwe) leden te ontvangen.