Strooiroutes

Onze winterdienst is erg druk met het schoon en ijsvrij maken van de doorgaande wegen, bruggen en viaducten in de gemeente. We beginnen bij (voorspelde) gladheid altijd met de hoofdroutes. Daarna gaan we aan de slag in alle dorpen en in de wijken van Smallingerland. Ook de fietspaden en rotondes houden we goed bij. Dit doen we volgens een afgesproken schema voor strooiroutes. De straten die in een strooiroute zijn opgenomen, staan hieronder. Per dag kijken we met oog op de verkeersveiligheid en drukte waar de meeste inzet van ons nodig is en daardoor kunnen we niet altijd precies aangeven wanneer er bij u wordt gestrooid. Op Twitter kunt u volgen wanneer de winterdienst weer de straat op gaat om te strooien. Als u de routes op papier wilt hebben kunt u een mail sturen naar afval@smallingerland.nl.

Strooiroutes