Prestatieafspraken 2021 sociale woningvoorraad

Gemeente Smallingerland, Accolade, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt voor 2021. De vier partijen zetten zich in voor een sociale huurvoorraad in Smallingerland die betaalbaar is en past bij de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen. In oktober werd de nieuwe Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. De prestatieafspraken sluiten hierop aan.