Minder groenonderhoud in de openbare ruimte

Hoger gras en minder snoeien

Net zoals vele andere gemeenten heeft Smallingerland te maken met bezuinigingen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2021 minder geld uit te geven aan het groenonderhoud in de openbare ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld dat het gras minder vaak wordt gemaaid en bomen minder vaak worden gesnoeid.

Dit blijven we doen

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de buitenruimte op een bepaald minimumniveau te onderhouden. In Smallingerland is in 2018 gekozen voor het niveau 'sober en doelmatig'. Dit betekent dat de gemeente doet wat nodig is, maar niets extra's. We houden duurzaam in stand wat we hebben en zorgen ervoor dat er geen onveilige situaties ontstaan. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld het verwijderen van dode boomtakken die kunnen afbreken. Ook nu er minder geld te besteden is, blijven we aan het minimumniveau voldoen. Maar u gaat wel veranderingen in de buitenruimte zien en merken.

Wat gaat u zien en merken?

Op dit moment nog niet zo veel, maar dit wordt anders zodra het warmer wordt en alles gaat groeien en bloeien. U gaat zien dat het gras hoger staat, omdat de meeste plekken 1 of 2 keer per jaar worden gemaaid. Bloemen en kruiden krijgen meer kans om tot bloei te komen. Dit is goed voor de insecten en biodiversiteit, maar hierdoor zullen ook meer pollen door lucht zweven en in de tuinen waaien. Mensen die daar gevoelig voor zijn kunnen meer last krijgen van allergieën. In het openbaar gebied gaan we ook minder vaak snoeien. Ieder jaar krijgt de gemeente honderden verzoeken van inwoners over het snoeien of verwijderen van bomen of struiken. We kijken kritisch naar wat noodzakelijk is.

Hoe vaak wordt er gemaaid?

In Smallingerland maaien we tijdens het groeiseizoen van april tot en met oktober. Wij maaien tegenwoordig niet meer zo vaak als vroeger. De meeste gebieden doen we 1 of 2 keer per jaar. Alleen specifieke gebieden maaien we vaker, zoals speelveldjes en andere kleine veldjes en parken binnen de bebouwde kom. Wilt u weten hoe vaak in uw buurt gemaaid wordt? Op onze website onder 'Iets melden' bij 'Hoog gras en onkruid' vindt u een plattegrond waarop u dit kunt zien.

Heeft u vragen hierover?

Kijk dan eens op onze website onder het kopje 'Iets melden'. Hier vindt u informatie over het groenonderhoud in de openbare ruimte. Ook kunt u hier meldingen doen. Regelmatig plaatsen wij een bericht over het onderhoud in de openbare ruimte op onze website, in de Actief, via onze social mediakanalen maar ook via de digitale nieuwsbrief die 1 x per 2 weken verschijnt. Nog geen abonnee? Geef u dan op voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van gemeentelijk nieuws.