Johan Veenstra krijgt Rink van der Veldepriis

Voor de negende keer – sinds 2004 - is de Rink van der Veldeprijs uitgereikt, ditmaal in de Lawei te Drachten. Voor het eerst is de prijs voor een boek dat in een streektaal, het Stellingwerfs, is geschreven. Johan Veenstra krijgt de prijs voor zijn boek Vroeger is veurgoed voorbi’j. De jury, bestaande uit Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma, was unaniem in haar keuze.

Op 14 juli kreeg Johan Veenstra uit handen van wethouder Robin Hartogh Heys van de gemeente Smallingerland een kunstwerk, gemaakt door Anne en Roelie Woudwijk, en een oorkonde. Pieter de Groot van het FLMD reikte een cheque uit aan Veenstra van 2.000 euro. Ook werd een gedicht voorgedragen door gemeentedichter Mark Spijkers, muzikale omlijsting werd verzorgd door Jan de Vries, recentelijk nog in het nieuws met zijn cd Keel. J.J. Cale in't Bildts.

Doel van de prijs is het aandenken aan Rink van der Velde levend te houden en het belang van de Friese proza te onderstrepen. De prijs is bedoeld voor iemand die literaire proza schrijft in een van de genres die Rink beoefende. In het Fries of een van de streektalen.

Naast de Rink van der Veldepriis kreeg de heer Veenstra afgelopen jaar de zilveren anjer uit handen van prinses Beatrix en werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Weststellingwerf.

Het was de bedoeling dat de prijs in het voorjaar van 2020 zou worden uitgereikt. Helaas kon dit toen, en ook in het najaar van 2020, door de coronaperikelen, niet doorgaan.

Gedicht gemeentedichter Mark Spijkers

Inktstreken
feroaring fan taal
de woorden waren er al
de zinnen zaten achter ogen
of diep in de huid, hard als eelt
of als vuil onder nagels
verhalen vormen zich niet in schoonschrijverij
mar in de tael van meensken
geknauwd in fabrieken
gespuwd op akkers
gezwijmeld in bedstedes
de wurden wienen der al
ze moesten weggebroken worden uit schuren
gepeuterd uit het gescheurde asfalt in de dorpsstraat
gedestilleerd uit liefdeszweet en jaloezietranen
zoals gehoord in het ruizen van het riet
het geschrei van de bedrogene
het geschreeuw in de kroeg
vroeger is veurgoed veurbi’j
zoals de toekomst altijd later komt
mar de woorden blieven
en ze blijven voorgoed
gebijteld als in marmer
blijvend en komend
zoals een inktstreek van Johan Veenstra doet

Mark Spijkers
Graaf van Medwert
Gemeentedichter Smallingerland

Wethouder Robin Hartogh Heys overhandigt de oorkonde van de Rinke van der Veldepriis aan Johan Veenstra

Bekijk het Sjueryrapport Rink van der Veldepriis 2020.