Vraag buurtbudget aan voor jouw idee

Twee keer per jaar is het mogelijk om een buurtbudget aan te vragen. Ook dit jaar kunt u dit weer doen. Mocht u een buurtbudget willen aanvragen dan kunt u dit voor 1 april 2021 bij ons doen. 

Een buurtbudgetaanvraag moet altijd gericht zijn op een voorziening of activiteit die is gericht op de verbetering van de directe woonomgeving. Ook moet de voorziening openbaar toegankelijk zijn en zoveel mogelijk inwoners van een wijk of dorp bereiken. U betaalt zelf een deel van de kosten, bijvoorbeeld via een sponsor of eigen werkzaamheid. De richtlijn hiervoor is 20 procent. Voeg wanneer u een aanvraag doet altijd een stappenplan en een begroting toe. Als u inwoner bent voeg dan ook een handtekeningenlijst met minstens 25 medestanders uit de wijk of het dorp toe aan de aanvraag. 

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd wordt het plan binnen één jaar uitgevoerd. Voor elke wijk of dorp is een bedrag gereserveerd.