Update: Agenda raadsvergadering 9 november, tribune gesloten

Op dinsdag 9 november is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur.

Update: door de aangescherpte coronamaatregelen kunt u de vergadering niet meer vanaf de publieks- en perstribune volgen. U kunt de vergadering wel bekijken op het scherm in de hal van het gemeentehuis. Of thuis, op smallingerland.notubiz.nl.

Agenda

Tijdens de vergadering bespreken we de volgende onderwerpen.

De Ronde Tafel

Raadzaal, 19.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verlenging aanwijzing lokale publieke media-instelling Smelne FM (15 min)
 4. Herziening centrumregeling Sociaal Domain Fryslân (SDF)(15 min)
 5. Sluiting

U kunt meedoen aan de Ronde Tafel. Dan kunt u meepraten over de onderwerpen op de agenda. Hiermee helpt u de raad later een goed besluit te nemen. Meedoen? Geef u op door uiterlijk op 9 november om 12.00 uur een e-mail te sturen naar griffie@smallingerland.nl.

Het Plein

Hal gemeentehuis, uiterlijk 20.00 uur

Tijdens de pauze is het Plein. Dat is in de hal van het gemeentehuis, direct na de Ronde Tafel. U kunt dan uw eigen onderwerpen bespreken met de raadsleden. Wilt u iets onder de aandacht brengen? Geef u op door uiterlijk op 9 november om 12.00 een e-mail te sturen naar griffie@smallingerland.nl.

Het Debat/Het Besluit

Het Debat en Het Besluit worden op 9 november gecombineerd. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Mede-oprichten van coöperatie DataFryslân U.A.
 7. Sluiting