Agenda raadsvergadering 26 oktober, publieke tribune weer open

Op dinsdag 26 oktober is de volgende raadsvergadering. U kunt de vergadering vanaf dan weer volgen vanaf de publieke tribune, maar u kunt de uitzending ook bekijken op onze website.

Agenda Ronde Tafel

Raadzaal gemeentehuis, vanaf 19.00 uur
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mede-oprichten van coöperatie DataFryslân U.A. (15 min)
 4. Begroting 2022-2025 (30 min)
 5. Sluiting

Uitgelicht: Begroting 2022-2025

De gemeente heeft het zogenaamde budgetrecht. Dat betekent dat de raad met de begroting bepaalt hoeveel geld de gemeente aan welke plannen uitgeeft. Ook staat in de begroting welke inkomsten daarvoor nodig zijn. Tijdens de Ronde Tafel hoort de raad graag uw mening.

Meedoen met de Ronde Tafel

Bij de Ronde Tafel kunt u uw mening geven over de onderwerpen op de agenda. Daarmee helpt u de raad om later een goed overwogen besluit te nemen. Meedoen? Geef u op door een e-mail te sturen naar griffie@smallingerland.nl. Dat kan tot 26 oktober om 12.00 uur.

Het Plein

Hal gemeentehuis, vanaf 20.00 uur, duur: 30 min

Tijdens de pauze is Het Plein. Tijdens Het Plein kunt u uw eigen onderwerpen bespreken met de raadsleden. Daarvoor moet u zich aanmelden. Stuur vóór 12.00 uur op 26 oktober een e-mail naar griffie@smallingerland.nl. Zet uw onderwerp in de e-mail. U kunt ook bellen naar 0512 – 581 234.

Agenda Het Debat

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen bestemmingsplan De Steven 57, industrieterrein De Haven te Drachten
 4. Nota grond- en vastgoedbeleid
 5. Concernrapportage 2021-II
 6. Sluiting

Agenda Het Besluit

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Vaststellen bestemmingsplan De Steven 57, industrieterrein De Haven te Drachten
 7. Nota grond- en vastgoedbeleid
 8. Concernrapportage 2021-II
 9. Sluiting