Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Adviesraden

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Gemeenteraad | Adviesraden

Adviesraden

Enkele speciale doelgroepen worden vertegenwoordigd door een adviesraad.

De gemeenteraad krijgt advies van adviesraden die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen:

De Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen met een uitkering (cliënten van Sociale Zaken) en van mensen op wie het gemeentelijk minimabeleid van toepassing is. De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van werk en inkomen maar niet over individuele gevallen.

In de Jeugdraad hebben jonge inwoners van 14 tot 25 jaar een stem. Er is maandelijks een vergadering in de raadzaal. De veertien jeugdraadsleden bespreken zaken die interessant zijn voor jongeren (zoals sluitingstijden van de horeca), maar ook algemene thema's kunnen aan bod komen. De jeugdraad heeft een eigen website.