Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

uittreksel burgerlijke stand

U bevindt zich hier: Home | uittreksel burgerlijke stand

uittreksel burgerlijke stand

Beschrijving

In de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente worden bepaalde gebeurtenissen (rechtsfeiten) geregistreerd in de vorm van akten:

  • geboorte
  • huwelijk
  • geregistreerd partnerschap
  • echtscheiding
  • ontbinding van geregistreerd partnerschap 
  • overlijden

Dit wordt geregistreerd in de gemeente waar de gebeurtenis plaats heeft gevonden.
U kunt hiervan een bewijs krijgen in de vorm van een uittreksel (een samenvatting) of een afschrift (een kopie) van de akte. Op het formulier geeft u aan waar u het bewijs voor nodig heeft. De gemeente bekijkt dan of u een uittreksel of een afschrift krijgt.

Voorwaarden

De gebeurtenis heeft plaats gevonden in de gemeente Smallingerland.

U kunt een uittreksel of afschrift van de akte uit de Burgerlijke Stand aanvragen voor uzelf, voor uw ouders of uw kinderen.

Kosten

De kosten zijn € 13,40 (tarief 2019)

Aanvragen

Online
Uittreksel burgerlijke stand aanvragen.Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.
U kunt betalen met behulp van de internetkassa.

Persoonlijk op het gemeentehuis
U kunt dit regelen in het gemeentehuis. Neem dan uw identiteitsbewijs mee.

Doorlooptijd
Elektronisch aangevraagd en betaald heeft u het uittreksel burgerlijke stand binnen een aantal werkdagen in de brievenbus.
Aan de balie is het uittreksel klaar terwijl u wacht.

Aanvragen vanuit het buitenland
Als u DigiD heeft kunt u online aanvragen.
U kunt vanuit het buitenland ook via email een uittreksel of afschrift aanvragen. Geef in de mail aan waar u het uittreksel of afschrift voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs. En onderteken uw aanvraag met uw handtekening.

Voor meer informatie kunt de gemeente bellen. Telefoon: 0512 581234.