Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen leerlingenvervoer aanvragen
aanslag onroerend zaakbelasting legalisatie handtekening
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning loonkostensubsidie
activiteitenbesluit melden maatschappelijke participatie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht melding schade, storing of overlast
afvalpas aanvragen milieuscan
afvalwijzer-app minimagids
asbest verwijderen minimaregelingen aanvragen
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumenten aanwijzing
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumentenvergunning
bedrijfsafval inzamelen naamgebruik wijzigen
belastingen naamskeuze
beroepschrift indienen naamswijziging
bewijs van garantstelling nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van in leven zijn nummers kvk, BTW en bank
bewijs van nederlanderschap omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunningen inzien
bezwaarschrift indienen onderwijshuisvesting voorzieningen
bijstand ongediertebestrijding
bijzondere bijstand ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bingo melden oplaadpaal in openbare ruimte
blipverts oud papier
bomen kappen overlijden aangeven
bouwarchief inzien papieren aanvragen
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerboete
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerontheffing autobedrijven
brandveiligheid, advies parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bromfietsrijbewijs parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerinitiatief indienen parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerservicenummer parkeren gehandicaptenvoertuig
buurtbudget aanvragen parkeren vrachtwagens
caravan parkeren op openbare weg paspoort
carbid schieten paspoort, tweede
compostvat kopen perceelsgebonden informatie
demonstratie of betoging melden ping spreekuur
drank en horecavergunning planschade
duurzaamheidslening plastic, blik en drankkarton
dwangsom bij niet tijdig beslissen reclame plaatsen
echtscheiding inschrijven rijbewijs
ecoparkjes riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
eigen verklaring rijbewijs rolemmer aanbieden
emigratie rolemmer aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolstoel (Wmo)
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel (Wmo)
forensenbelasting sloopmelding doen
garantverklaring verblijf in nederland stacaravan voor tijdelijke bewoning
geboorte aangifte standplaats, vergunning
gebouwen brandveilig gebruiken stukken inzien
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) tapontheffing
gehandicapten parkeerplaats tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
geheimhouding persoonsgegevens terrasvergunning
gemeentegids textiel
gevonden dieren melden tijdelijke reclame vergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
glasinzameling trekkerrijbewijs
graf of urnengraf huren uitstallingsvergunning
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel BRP
grondverzet melden uittreksel burgerlijke stand
historisch archief inzien verhuizing
hond aanmelden voor hondenbelasting verklaring omtrent gedrag
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring onder ede of belofte
horecatijdenontheffing verklaring van afstand
huisbezoeken vermissing rolemmer melden
huisnummer aanvragen verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
hulp bij het huishouden (Wmo) vissen in gemeentewater
huwelijk en geregistreerd partnerschap vluchtelingenpaspoort
identificatieplicht volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
identiteitskaart vooroverleg, voorlopige beoordeling
inburgeringscursus vreemdelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden vrijwilligersverzekering - schade melden
individuele inkomenstoeslag vuur stoken (ontheffing)
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuurwerk
ja/nee sticker aanvragen waarmerken kopie of afschrift
kabels en leidingenvergunning welstandscommissie
kadastrale informatie, kopie witgoedregeling
kinderopvang melden wmo-loket
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing (Wmo)
kroonring aanvragen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen 2015 WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen