Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen leerlingenvervoer aanvragen
aanslag onroerend zaakbelasting legalisatie handtekening
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie maatschappelijke participatie
afpraak maken marktstandplaats
afval overzicht mediation in bezwaarschrift procedure
afvalpas aanvragen melding schade, storing of overlast
afvalwijzer-app milieuscan
asbest verwijderen minimagids
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzamelen monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van garantstelling naamswijziging
bewijs van in leven zijn nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van nederlanderschap nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunningen inzien
bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bijzondere bijstand ongedierte bestrijden
bingo melden ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
blipverts oplaadpaal in openbare ruimte
bomen kappen oud papier inzamelen
bouwarchief inzien overlijden aangeven
bouwkavels, belangstelling registreren papieren aanvragen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerboete
brandveiligheid, advies parkeerontheffing autobedrijven
bromfietsrijbewijs parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerinitiatief indienen parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerservicenummer parkeervergunning voor centrumbewoners
buurtbudget aanvragen parkeren gehandicaptenvoertuig
caravan parkeren op openbare weg parkeren vrachtwagens
carbid schieten paspoort
compostvat kopen paspoort, tweede
demonstratie of betoging melden perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning ping spreekuur
duurzaamheidslening planschade
dwangsom bij niet tijdig beslissen plastic, blik en drankkarton inzamelen
echtscheiding inschrijven reclame plaatsen
ecoparkjes rijbewijs
ecostations riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
eigen verklaring rijbewijs rolemmer aanbieden
emigratie rolemmer aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolstoel (Wmo)
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel (Wmo)
forensenbelasting sloopmelding doen
garantverklaring verblijf in nederland stacaravan voor tijdelijke bewoning
geboorte aangifte standplaats, vergunning
gebouwen brandveilig gebruiken stukken inzien
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) tapontheffing
gehandicapten parkeerplaats tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
geheimhouding persoonsgegevens terrasvergunning
gemeentegids textiel inzamelen
gevonden dieren melden tijdelijke reclame vergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke verhuur van koopwoningen
glas inzamelen trekkerrijbewijs
graf of urnengraf huren uitstallingsvergunning
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) uittreksel BRP
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel burgerlijke stand
grondverzet melden vergunning klein evenement
historisch archief inzien verhuizing
hond aanmelden voor hondenbelasting verklaring omtrent gedrag
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring onder ede of belofte
horecatijdenontheffing verklaring van afstand
huisbezoeken vermissing rolemmer melden
huisnummer aanvragen verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
hulp bij het huishouden (Wmo) vissen in gemeentewater
huwelijk en geregistreerd partnerschap vluchtelingenpaspoort
identificatieplicht volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
identiteitskaart vooroverleg voorlopige beoordeling
inburgeringscursus vreemdelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden vrijwilligersverzekering - schade melden
individuele inkomenstoeslag vuur stoken (ontheffing)
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuurwerk
ja/nee sticker aanvragen waarmerken kopie of afschrift
kabels en leidingenvergunning welstandscommissie
kadastrale informatie, kopie witgoedregeling
kinderopvang melden wmo-loket
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing (Wmo)
kroonring aanvragen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen 2015 WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen