Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen langdurigheidstoeslag
aanslag onroerend zaakbelasting leerlingenvervoer aanvragen
activiteit op of aan de openbare weg, vergunning legalisatie handtekening
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie maatschappelijke participatie
afval inzamelen marktstandplaats
afvalpas mediation in bezwaarschrift procedure
afvalwijzer-app melding schade of overlast
alcohol tijdelijk schenken, ontheffing milieuscan
asbest verwijderen minimagids 2014
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzameling monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van in leven zijn naamswijziging
bewijs van nederlanderschap nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift belastingen nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunning aanvragen
bijstand omgevingsvergunningen inzien
bijzondere bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bingo melden ongediertebestrijding
bomen kappen ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwarchief inzien overlijden aangeven
bouwkavels, belangstelling registreren parkeerboete
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeervergunning voor bewoners bestaande en nieuwe vergunningszones
brandveiligheid, advies parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
bromfietsrijbewijs parkeervergunning voor centrumbewoners
burgerinitiatief indienen parkeren bij autobedrijven
burgerservicenummer parkeren gehandicaptenvoertuig
buurtbudget aanvragen parkeren vrachtwagens
caravan parkeren op openbare weg paspoort
carbid schieten paspoort, tweede
compostvaten kopen perceelsgebonden informatie
demonstratie of betoging melden ping - persoonlijk financieel advies
drank en horecavergunning planschade
duurzaamheidslening reclame plaatsen
dwangsom bij niet tijdig beslissen rijbewijs
echtscheiding inschrijven riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer vervangen
energiebesparing in koopwoningen rolstoel (Wmo)
erkenning kind schade aangifte gemeente
evenementenvergunning scootmobiel (Wmo)
forensenbelasting slopen van een bouwwerk
geboorte aangifte sluitingsuur horecabedrijven, ontheffing
gebouwen brandveilig gebruiken sociale werkvoorziening
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning stacaravan voor tijdelijke bewoning
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) subsidie afkoppelen regenwater
gehandicapten parkeerplaats subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gemeentegids terrasvergunning
geregistreerd partnerschap textiel inzamelen
gevonden voorwerpen aangeven tijdelijke reclame plaatsen
glasinzameling tijdelijke verhuur van koopwoningen
graafwerkzaamheden kabels en leidingen uitstalling winkelartikelen
graf of urnengraf huren uittreksel BRP
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel burgerlijke stand
grondverzet melden verhuizing
historisch archief inzien verklaring omtrent gedrag
hond aanmelden voor hondenbelasting verklaring onder ede of belofte
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring van afstand
huisbezoeken verloren voorwerpen aangeven
huisnummer aanvragen vissen in gemeentewater
huisvuil inzamelen vluchtelingenpaspoort
hulp bij het huishouden (Wmo) volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
huwelijk en ondertrouw vooroverleg, voorlopige beoordeling
identificatieplicht vreemdelingenpaspoort
identiteitskaart (NIK) vrijwilligersverzekering
inburgeringscursus vuur stoken (ontheffing)
incidentele festiviteit melden vuurwerk
inrit, uitrit, uitweg aanleggen waarmerken kopie of afschrift
ja/nee sticker aanvragen witgoedregeling
kadastrale informatie, kopie wmo-loket
kinderopvang melden wob-aanvraag indienen
klacht tegen ambtelijk optreden woningaanpassing (Wmo)
klacht tegen horecaontzegging indienen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen 2014 WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen